skip to Main Content

De wereld van hondenopvoeding en -training is al een aantal jaren flink in beweging. Niet alleen is uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de meeste honden totaal geen behoefte hebben om ‘de baas’ te zijn. Ook is de kennis over hoe honden het beste en snelste leren enorm toegenomen.
KV Waalwijk volgt de ontwikkelingen en past haar opvoedings- en trainingsmethoden regelmatig aan de veranderende inzichten aan. Zo stellen we in onze theorie- en praktijklessen zo veel mogelijk de behoeften van honden aan sociaal contact, eten en drinken, veiligheid, voorspelbaarheid, structuur, individuele aandacht, beweging en mentale uitdaging centraal.
De aanleer- en trainingsmethoden bij KV Waalwijk zijn gebaseerd op positieve bekrachtiging en samenwerking. Dit betekent dat we honden gedrag aanleren in gecontroleerde situaties. Hierbij maken we het voor de honden zo gemakkelijk mogelijk om gewenst gedrag te laten zien dat we vervolgens belonen, met iets dat door de hond ook als beloning wordt ervaren. Hiermee spelen we in op het feit dat een hond gedrag dat hem iets positiefs oplevert vaker of langduriger zal laten zien.

Om de hond hierbij te kunnen begeleiden leren we cursisten enerzijds goed te kijken naar het gedrag (inclusief lichaamstaal) van de hond en te respecteren wat hij daarmee vertelt. Anderzijds leggen we uit hoe oefeningen stapsgewijs op te bouwen zodat de hond steeds positieve leerervaringen beleeft en zo snel mogelijk het gewenste gedrag leert vertonen. Hoewel honden bij ons nooit hardhandig gecorrigeerd worden, besteden we wel aandacht aan hoe en wanneer begrenzen noodzakelijk is.
De cursussen worden gegeven op zaterdagmorgen tussen 8.30 uur en 13.15 uur.
In een cursusgroep zitten idealiter 5-7 cursisten.

De gehoorzaamheidscursussen starten in principe steeds op de eerste zaterdag van een kwartaal. De puppycursus vormt hierop een uitzondering en start vaker, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
Om deel te kunnen nemen aan de cursussen moet u lid zijn / worden van de KV Waalwijk. De lidmaatschapskosten bedragen € 20,00 per jaar plus eenmalig € 3,00 aan administratiekosten. Schrijft u zich in na 1 juli dan loopt de inschrijving tot het einde van het volgend kalenderjaar. De kosten bedragen dan € 30,00 plus de eenmalige administratiekosten van € 3,00. Huisgenoten kunnen tegen betaling van € 5,00 per jaar gezinslid worden.

Het cursusaanbod gehoorzaamheid ziet er als volgt uit:

Puppy

Duur: 1 verplichte theorieavond in het clubhuis en 7 praktijklessen.
Inhoud: in de puppycursus wordt veel aandacht besteed aan socialisatie, beheersing, spelen, aandacht, hier komen en wandelen zonder trekken. Er is veel tijd en aandacht voor vragen van de individuele cursist.
Aan het einde van de Puppycursus ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname.
Kosten: € 52,00.

Inschrijven ›

Basiscursus

Duur: 8 praktijklessen.
Inhoud: het hier komen en het wandelen zonder trekken uit de puppycursus worden uitgebreid. Daarnaast worden een aantal praktijkoefeningen geïntroduceerd zoals handtarget, zit, af, wacht. Er is veel aandacht voor verschillende vormen van spel, lichaamsbewustzijn van de hond en mentale stimulering in de vorm van hersenwerk.
Aan het einde van de Basiscursus ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname.
Kosten: € 52,00.

Inschrijven ›

Sport en gehoorzaamheid cursus

Duur: 8 praktijklessen.
Inhoud: Gehoorzaamheid saai? Niet in de nieuwe cursus Spel en Gehoorzaamheid. Hier wordt op speelse wijze gewerkt aan het uitbreiden van de gehoorzaamheid van de hond. Door het toevoegen van spelelementen wordt het plezier tussen baas en hond verhoogd en dit bevordert de samenwerking tussen de baas en hond.

Er wordt tijdens deze cursus onder andere gewerkt aan de gebruikelijke oefeningen zoals; het wandelen zonder trekken, het loslopen van de lijn, vooruitsturen naar de plaats, de blijf oefening,  zit en lig. Daarnaast worden elementen uit de  doggy-dance en Agility toegevoegd.  Plezier voor mens en dier gegarandeerd!

Kosten: € 52,00.

Inschrijven ›

Gehoorzaamheid 2 cursus

Duur: 8 praktijklessen en 1 examen.
Inhoud: de oefeningen uit de cursus Gehoorzaamheid 1 worden nu onder moeilijkere omstandigheden uitgevoerd. Dit betekent dat de hond blootgesteld wordt aan meer prikkels en meer afleiding, terwijl we nog steeds het gewenste gedrag van hem verwachten. Naast het los volgen, wordt ook het wisselen van links naar rechts volgen geïntroduceerd.
De cursus Gehoorzaamheid 2 wordt afgesloten met een examen. Tijdens dit examen worden hond en geleider beoordeeld op: algemene indruk, aangelijnd en/of los volgend kunnen passeren van andere honden en mensen, aangelijnd en los volgend na 1 verzoek vlot opdrachten als zit – af – wacht uitvoeren, af blijven gedurende 90 seconden op afstand van 5 meter, hier komen met afleidende prikkels, naar de plaats sturen vanaf een afstand van 3 meter, waarbij de plaats willekeurig op het veld gekozen wordt, het op commando direct loslaten en weer vastpakken van een speeltje, het op 1 verzoek gaan staan vanuit de zitpositie.
Kosten: € 52,00.

Inschrijven ›

Gehoorzaamheid 3 cursus

Op dit moment kunnen wij u geen gehoorzaamheid 3 cursus aanbieden, wanneer dit weer wel mogelijk is zullen wij dit bekend maken.

Duur: 1 theorieles in het clubhuis, 10 praktijklessen en 1 examen.
Inhoud: in deze cursus ligt de nadruk op het uitbouwen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen hond en geleider. Dit vormt de basis voor de toenemende graad van precisie en perfectie die noodzakelijk is om gehoorzaamheid als hondensport te kunnen beoefenen. In deze cursus zal er zo veel mogelijk los gewerkt worden met de honden. Cursisten die willen, gaan leren werken met een clicker. Verder staan meer complexe oefeningen als apporteren, posities op afstand, de hond rond een pion sturen en het vooruitsturen van de hond op het programma.
De cursus gehoorzaamheid 3 wordt afgesloten met een examen. Tijdens het examen worden hond en geleider onder anderen beoordeeld op: samenwerking, los volgend een gevarieerd parcours kunnen afleggen met opdrachten en afleidingen, blijven zitten en / of liggen met afleidingen gedurende 1 minuut op afstand van minimaal 5 meter, een vlak apport, het wisselen van posities op lijnafstand, de hond vooruit sturen naar een target op 3 meter afstand, waarbij de hond gedurende 10 seconden met de voorpoten op het target blijft staan wachten, de hond rond een pion sturen op 3 meter afstand.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›

FCI Obedience beginners cursus

Op dit moment kunnen wij u geen FCI Obedience cursus aanbieden, wanneer dit weer mogelijk is zullen wij dit bekend maken.

FCI-Obedience is in de hondensport de opvolger van het vroegere Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G). Het programma kent in totaal vier klassen: OB-Beginners, OB1, OB2 en OB3. Per klasse worden de oefeningen moeilijker en dient de uitvoering perfecter te zijn om aan de norm te voldoen.
(Meer informatie via: http://www.fciobedience.nl).
Duur: 1 theorieles in het clubgebouw, 10 praktijklessen en een evaluatieles of examen.
Inhoud: het FCI-Obedience Beginnersprogramma kent de volgende onderdelen:
1. Negeren van andere honden
2. 1 minuut af in zicht
3. Los volgen
4. Komen op bevel
5. Rond een pion sturen
6. Zit, Sta of Af tijdens volgen
7. Vlak apport
8. Aansluiten vanuit zit-positie
9. Posities op afstand
10. Vak zenden
11. Algemene indruk

Het uitvoeren van de oefeningen uit het FCI-Obedienceprogramma vereist een goede algemene band tussen hond en geleider. Samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen zijn voorwaarden voor het onder alle omstandigheden en ook op afstand van de geleider kunnen uitvoeren van de opdrachten.
Plezier in het trainen, voor zowel hond als geleider, staan tijdens de lessen op de voorgrond. In de praktijklessen FCI-Obedience zal daarom veel aandacht besteed worden aan het op positieve wijze motiveren van de hond. Met onder anderen spel en allerlei ondersteunende oefeningen zal stapsgewijs het vermogen tot geconcentreerd werken van de hond vergroot worden.
Afhankelijk van het vermogen van de hond en de aspiraties van de geleider, zullen er minimaal tussen de 25-30 praktijklessen nodig zijn om het landelijk examenniveau te bereiken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er ook regelmatig buiten de lessen om met de hond geoefend wordt. Deze korte oefenmomenten kunnen prima geïntegreerd worden in de dagelijkse wandelingen. Met 10-15 minuten per dag kan al veel bereikt worden.
Bij voldoende belangstelling kan de KV Waalwijk een landelijk examen bij de Raad van Beheer aanvragen. De kosten die verbonden zijn aan het landelijk examen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.
Officiële apporteerblokken kunnen via de vereniging aangeschaft worden.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›
Back To Top