Ga naar hoofdinhoud
Informeer bij cursusadministratie@kvwaalwijk.nl wanneer de volgende cursus start.

Onze puppycursussen starten bijna iedere maand ! Informeer vrijblijvend bij de cursusadministratie !

De wereld van hondenopvoeding en -training is al een aantal jaren flink in beweging. Niet alleen is uit ervaring en wetenschappelijk onderzoek gebleken dat de meeste honden totaal geen behoefte hebben om ‘de baas’ te zijn. Ook is de kennis over hoe honden het beste en snelste leren enorm toegenomen.

KV Waalwijk volgt de ontwikkelingen en past haar opvoedings- en trainingsmethoden regelmatig aan de veranderende inzichten aan. Zo stellen we in onze theorie- en praktijklessen zo veel mogelijk de behoeften van honden aan sociaal contact, eten en drinken, veiligheid, voorspelbaarheid, structuur, individuele aandacht, beweging en mentale uitdaging centraal.

De aanleer- en trainingsmethoden bij KV Waalwijk zijn gebaseerd op positieve bekrachtiging en samenwerking. Dit betekent dat we honden gedrag aanleren in gecontroleerde situaties. Hierbij maken we het voor de honden zo gemakkelijk mogelijk om gewenst gedrag te laten zien dat we vervolgens belonen, met iets dat door de hond ook als beloning wordt ervaren. Hiermee spelen we in op het feit dat een hond gedrag dat hem iets positiefs oplevert vaker of langduriger zal laten zien.

Om de hond hierbij te kunnen begeleiden leren we cursisten enerzijds goed te kijken naar het gedrag (inclusief lichaamstaal) van de hond en te respecteren wat hij daarmee vertelt. Anderzijds leggen we uit hoe oefeningen stapsgewijs op te bouwen zodat de hond steeds positieve leerervaringen beleeft en zo snel mogelijk het gewenste gedrag leert vertonen. Hoewel honden bij ons nooit hardhandig gecorrigeerd worden, besteden we wel aandacht aan hoe en wanneer begrenzen noodzakelijk is.
De cursussen worden gegeven op zaterdagmorgen tussen 8.30 uur en 13.15 uur.
In een cursusgroep zitten idealiter 5-7 cursisten.

De gehoorzaamheidscursussen starten in principe steeds op de eerste zaterdag van een kwartaal. De puppycursus vormt hierop een uitzondering en start vaker, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Om deel te kunnen nemen aan de cursussen moet u lid zijn / worden van de KV Waalwijk. De lidmaatschapskosten bedragen € 20,00 per jaar plus eenmalig € 3,00 aan administratiekosten. Schrijft u zich in na 1 juli dan loopt de inschrijving tot het einde van het volgend kalenderjaar. De kosten bedragen dan € 30,00 plus de eenmalige administratiekosten van € 3,00. Huisgenoten kunnen tegen betaling van € 5,00 per jaar gezinslid worden.

Het cursusaanbod gehoorzaamheid ziet er als volgt uit:

Puppy

Duur: 1 theorieavond en 9 praktijklessen.
Inhoud: in de puppycursus wordt veel aandacht besteed aan socialisatie, beheersing, spelen, aandacht, hier komen en wandelen zonder trekken. Er is veel tijd en aandacht voor vragen van de individuele cursist. Vanaf een leeftijd van 8 weken is de pup welkom in deze cursus. De pup leert nl iedere dag en het is dan ook fijn om gelijk met de opvoeding te beginnen.

Aan het einde van de Puppycursus ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›

Juniorcursus

Duur: 10 lessen.
Inhoud: het hier komen en het wandelen zonder trekken uit de puppycursus worden uitgebreid. Het aanleren van het Blijf-commando wordt uitgelegd en geoefend en bij de verschillende basiscommando’s wordt de sturing en hulp afgebouwd. Iedere les is er ook aandacht voor een nieuwe fun-commando of oefening. Aan het einde van de Basiscursus ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›

Basiscursus

Duur: 1 theorieles en 9 praktijklessen.
Inhoud: Langzaam aan komen de honden in hun pubertijd en dan is er juist in deze cursus weer tijd en aandacht voor het rustig blijven uitleggen van wat je als eigenaar wil. Om de aandacht van de hond er makkelijker bij te kunnen houden is er veel aandacht voor verschillende vormen van spel, lichaamsbewustzijn van de hond en houding van de cursist. Er wordt aandacht besteed aan belangrijke do’s en don’ts die passend zijn bij deze vaak lastige leeftijdsfase.
Aan het einde van de Basiscursus ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›

Spel en Gehoorzaamheid cursus

Duur: 1 theorieles en 9 praktijklessen.
Inhoud: Gehoorzaamheid saai? Niet in de nieuwe cursus Spel en Gehoorzaamheid. Hier wordt op speelse wijze gewerkt aan het uitbreiden van de gehoorzaamheid van de hond. Door het toevoegen van spelelementen wordt het plezier tussen baas en hond verhoogd en dit bevordert de samenwerking tussen de baas en hond.

Er wordt tijdens deze cursus onder andere gewerkt aan de gebruikelijke oefeningen zoals; het wandelen zonder trekken, het loslopen van de lijn, vooruitsturen naar de plaats, de blijf oefening, zit en lig. Daarnaast worden elementen uit de doggy-dance en Agility toegevoegd. Plezier voor mens en dier gegarandeerd!

Instromen in deze cursus kan alleen als je de basiscursus bij ons hebt doorlopen.
Kosten: € 65,00

Inschrijven ›

Gehoorzaamheid en Spel Cursus

Inhoud: de oefeningen uit de cursus Spel en Gehoorzaamheid worden nu onder moeilijkere omstandigheden uitgevoerd. Dit betekent dat de hond wordt blootgesteld aan meer prikkels en meer afleiding, terwijl we nog steeds het gewenste gedrag van hem verwachten.

De spelelementen blijven nadrukkelijk aanwezig in de les, maar langzaam wordt de focus op meer gehoorzaamheid gelegd. Het plezier tussen baas en hond blijft.

Er wordt tijdens deze cursus onder andere gewerkt aan de gebruikelijke oefeneingen zoals het wandelen zonder trekken, het loslopen van de lijn, het los mee volgen, de blijf oefening, zit en lig. Ook hier komen oefeningen van Hoopers en velerlei speelse opdrachten langs.

Instromen in deze cursus kan alleen als je de cursus Spel en Gehoorzaamehid bij ons hebt doorlopen.

Inschrijven ›

Gehoorzaamheid 3 cursus

Op dit moment kunnen wij u geen gehoorzaamheid 3 cursus aanbieden, wanneer dit weer wel mogelijk is zullen wij dit bekend maken.

Duur: 1 theorieles in het clubhuis, 10 praktijklessen en 1 examen.
Inhoud: in deze cursus ligt de nadruk op het uitbouwen van een goede verstandhouding en samenwerking tussen hond en geleider. Dit vormt de basis voor de toenemende graad van precisie en perfectie die noodzakelijk is om gehoorzaamheid als hondensport te kunnen beoefenen. In deze cursus zal er zo veel mogelijk los gewerkt worden met de honden. Cursisten die willen, gaan leren werken met een clicker. Verder staan meer complexe oefeningen als apporteren, posities op afstand, de hond rond een pion sturen en het vooruitsturen van de hond op het programma.
De cursus gehoorzaamheid 3 wordt afgesloten met een examen. Tijdens het examen worden hond en geleider onder anderen beoordeeld op: samenwerking, los volgend een gevarieerd parcours kunnen afleggen met opdrachten en afleidingen, blijven zitten en / of liggen met afleidingen gedurende 1 minuut op afstand van minimaal 5 meter, een vlak apport, het wisselen van posities op lijnafstand, de hond vooruit sturen naar een target op 3 meter afstand, waarbij de hond gedurende 10 seconden met de voorpoten op het target blijft staan wachten, de hond rond een pion sturen op 3 meter afstand.
Kosten: € 65,00.

Inschrijven ›
Back To Top