Ga naar hoofdinhoud

Onze vereniging, K.V. Waalwijk heeft sinds 2023 een showcommissie in het leven geroepen. De showcommissie bestaat uit de navolgende leden:

Myriam Arends, Voorzitter (voorzitter@brabantsrashondenfestival.nl)
Franka Leemans, Secretaris (secretaris@brabantsrashondenfestival.nl)
Geert Sanders, Penningmeester
Vanaf 2024 mag K.V. Waalwijk een outdoor CAC-show organiseren, welke georganiseerd gaat worden op ons terrein. De naam van de show:

Brabantse rashondenfestival CAC-show

Op 8 januari 1924 is K.V. Waalwijk opgericht, hetgeen inhoudt dat de vereniging in 2024, 100 jaar bestaat. Hoe leuk is het dan om voor het eerst in al die jaren een 2-daagse Brabants rashondenfestival CAC-show te organiseren en dit jaarlijks te herhalen. Wij als organisatoren verheugen ons hierop. In 2024 kunnen wij dat groots vieren vanwege het 100-jarig bestaan, dat alleen al is een feestje waard.

De CAC-show wordt georganiseerd op het Terrein van K.V. Waalwijk welke gesitueerd is aan de:

Kynologenvereniging Waalwijk en Omstreken
Baan 19
5171 NC Kaatsheuvel
Nederland

Daar dit een CAC-show betreft dient de aanvraag te geschieden bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied.

Inmiddels hebben wij de toestemming vanuit de Raad van Beheer verkregen en het Brabantse rashondenfestival CAC-show wordt gehouden in het weekend van zaterdag 13 juli en zondag 14 juli 2024, zijnde het tweede weekend van juli, met een maximaal aantal inschrijvingen van 560 te keuren honden per dag.

Op zaterdag 13 juli 2024 worden de navolgende rasgroepen gekeurd: 2 3 4 7 8 11
Op zondag 14 juli 2024 worden de navolgende rasgroepen gekeurd: 1 5 6 9 10

Houdt onze sites in de gaten voor de up-dates:

www.brabantsrashondenfestival.nl (onze nieuwe website aangaande de CAC-show)
www.kvwaalwijk.nl

Wij gaan werken met het systeem van Onlinedogshows.

Back To Top