Ga naar hoofdinhoud

Wil je graag de opleiding ringmedewerker volgen dan kan dat

In April 2024 gaat de VRN (Vereniging Ringmedewerkers Nederland) een cursus Ringmedewerker verzorgen bij de KV Waalwijk.

Deze cursus zal worden gegeven op de woensdagmiddagen 10, 17 en 24 april. Aanvang: 13.30 uur tot 15.30 uur. Mevr. Myriam Arends zal als docent samen met Pascal Tyndall optreden.

De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief syllabus en lidmaatschap van VRN 2024.

Bij het goed afsluiten van de opleiding krijgen de geslaagde cursisten een certificaat.

Als u geïnteresseerden voor deze cursus kent, of u bent zelf geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij de secretaris via het mailadres secretaris@ringmedewerkers.nl onder vermelding van NAW-gegevens.

Het benodigde cursusgeld kan worden overgemaakt naar de penningmeester van de VRN op rekeningnummer van NL73 INGB 0006 1601 46 t.n.v. Vereniging Ringmedewerkers Nederland onder vermelding van cursus Ringmedewerker Waalwijk 2024.

Er kunnen maximaal 25 deelnemers deelnemen aan de cursus. VOL=VOL.

Back To Top