skip to Main Content

Opleiding kynologisch instructeur geannuleerd

Jammer genoeg moeten wij jullie mededelen dat wij een bericht hebben ontvangen van Kynotrain. Namelijk dat de opleiding kynologisch instructeur niet gegeven gaat worden op onze vereniging i.v.m. te weinig aanmeldingen. Voor de gene die zich hebben aangemeld, graag contact opnemen met Kynotrain wat de mogelijkheden zijn.

Back To Top