KKI

Kynologische Kennis deel I

Cursus KKI start medio november 2018

De cursus Kynologische Kennis 1 (KK 1) biedt de basisinformatie voor iedereen die meer van honden wil weten. Als (toekomstig) bestuurder van een kynologische vereniging of als (toekomstig) fokker bijvoorbeeld geeft deze cursus je de basiskennis om je hobby te kunnen beoefenen. Deze cursus is daarnaast een goede basis voor vervolgopleidingen binnen de kynologie, zoals de opleiding tot keurmeester of instructeur. Voor de opleiding tot exterieurkeurmeester is deze opleiding zelfs verplicht.

Docenten KK

De docenten, die de opleiding geven, hebben jaarlijks een docentenoverleg met de portefeuillehouder opleidingen van het bestuur en met de examencommissie.
Tijdens deze bijeenkomst wordt men van de examenresultaten van het afgelopen jaar op de hoogte gesteld. Daarbij worden alle vakken nog eens extra onder de loep genomen.
Jaarlijks wordt de docenten de mogelijkheid geboden om zich in een bepaald vak uit de opleiding KKI en/of KKII nader te verdiepen. 

De vakken die in deze opleiding aan bod komen zijn de volgende:

  • Structuur, werkwijze van de georganiseerde kynologie en huisvestingsregels (Kynologisch Reglement);
  • Rassenkennis (het aan de hand van foto’s herkennen van rashonden);
  • Voedingsleer;
  • Voortplanting;
  • Gedragsleer;
  • Erfelijkheidsleer (basis);
  • De in de kynologie gehanteerde terminologie;
  • Gezondheidsleer en verzorging.

De benodigde boeken voor de cursus zijn :

Het boek “Handboek Kynologische Kennis 1”, het Kynologisch Reglement en een rashondenboek vormen het lesmateriaal. De verenigingen die de cursus verzorgen, hebben CD-roms met presentaties die de docenten kunnen gebruiken tijdens hun lessen. De vereniging waar je de cursus volgt, kan daarnaast nog een lijst met aanbevolen literatuur verstrekken ter verdieping van de lesstof.

Het digitale KR van de Raad van Beheer  www.raadvanbeheer.nl  kan worden geraadpleegd op de site van de Raad.

Het bij de opleiding behorende lesmateriaal wordt door de regionale vereniging aan de deelnemers bekend gemaakt.  
Sommige verenigingen verzorgen zelf het complete lespakket.  De regionale vereniging zal u ook vertellen welke boeken u nodig heeft bij deze opleiding.

Examen

Het examen KKI wordt gehouden in het kantoor van de Raad van Beheer te Amsterdam. Het examen, dat mondeling is, wordt uitsluitend georganiseerd als er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal acht kandidaten).  Gemiddeld worden er zeven examens per jaar georganiseerd. In de maanden januari, juli en augustus is er géén examen. Het is vanaf januari 2009 niet meer mogelijk vrijstelling aan te vragen. Ook  eerder verstrekte vrijstellingen zullen per deze datum vervallen. Het examengeld wordt jaarlijks in het Tarievenbesluit vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer.

Kosten € 160,00.

Heeft u nog vragen? Vul dan het onderstaande formulier in.