Data ringtrainingen

Data ringtraining 2018

 • 7 Januari
 • 28 januari
 • 18 Februari
 • 25 februari
 • 11 maart
 • 25 maart
 • 8 april op ons eigen veld
 • 29 april
 • 6 mei
 • 13 mei
 • 27 mei op eigen terrein
 • 3 juni op ons eigen terrein
 • 17 juni op ons eigen terrein
 • 29 juli op ons eigen terrein
 • 19 augustus op ons eigen terrein
 • 2 september is de clubmatch
 • 23 september
 • 7 oktober
 • 21 oktober
 • 28 oktober
 • 18 november
 • 2 december
 • 9 december