skip to Main Content

FCI-Obedience is in de hondensport de opvolger van het vroegere Gedrag en Gehoorzaamheid (G&G). Het programma kent in totaal vier klassen: OB-Beginners, OB1, OB2 en OB3. Per klasse worden de oefeningen moeilijker en dient de uitvoering perfecter te zijn om aan de norm te voldoen.
(Meer informatie via: http://www.fciobedience.nl).
Duur: 1 theorieles in het clubgebouw, 10 praktijklessen en een evaluatieles of examen.
Inhoud: het FCI-Obedience Beginnersprogramma kent de volgende onderdelen:
1. Negeren van andere honden
2. 1 minuut af in zicht
3. Los volgen
4. Komen op bevel
5. Rond een pion sturen
6. Zit, Sta of Af tijdens volgen
7. Vlak apport
8. Aansluiten vanuit zit-positie
9. Posities op afstand
10. Vak zenden
11. Algemene indruk

Het uitvoeren van de oefeningen uit het FCI-Obedienceprogramma vereist een goede algemene band tussen hond en geleider. Samenwerken op basis van wederzijds respect en vertrouwen zijn voorwaarden voor het onder alle omstandigheden en ook op afstand van de geleider kunnen uitvoeren van de opdrachten.
Plezier in het trainen, voor zowel hond als geleider, staan tijdens de lessen op de voorgrond. In de praktijklessen FCI-Obedience zal daarom veel aandacht besteed worden aan het op positieve wijze motiveren van de hond. Met onder anderen spel en allerlei ondersteunende oefeningen zal stapsgewijs het vermogen tot geconcentreerd werken van de hond vergroot worden.
Afhankelijk van het vermogen van de hond en de aspiraties van de geleider, zullen er minimaal tussen de 25-30 praktijklessen nodig zijn om het landelijk examenniveau te bereiken. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er ook regelmatig buiten de lessen om met de hond geoefend wordt. Deze korte oefenmomenten kunnen prima geïntegreerd worden in de dagelijkse wandelingen. Met 10-15 minuten per dag kan al veel bereikt worden.
Bij voldoende belangstelling kan de KV Waalwijk een landelijk examen bij de Raad van Beheer aanvragen. De kosten die verbonden zijn aan het landelijk examen zijn niet in de cursusprijs inbegrepen.
Officiële apporteerblokken kunnen via de vereniging aangeschaft worden.
Kosten: € 65,00.

Om je in te schrijven voor de cursus heb je een lidmaatschap van KV Waalwijk nodig. Klik hier om lid te worden of log in via onderstaand formulier.

Back To Top