Alle activiteiten tot 1 juni 2020 verboden

In navolging van de laatste richtlijnen vanuit de regering en het RIVM, d.d. 23-03-2020, worden alle activiteiten tot 1 juni 2020 verboden.

Dit houdt in dat er geen activiteiten (zowel cursussen als trainingen) bij KV Waalwijk t/m 31 mei 2020 zullen zijn.

Daarnaast zijn er nog veel aangescherpte maatregelen van kracht.

Zie website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/23/aangescherpte-maatregelen-om-het-coronavirus-onder-controle-te-krijgen

Ook de Algemene Leden Vergadering zal mede daardoor worden verplaatst naar een nader te bepalen tijdstip in juni 2020.

Voor de activiteiten na 31 mei: hou de website en FB pagina in de gaten.