Clubmatch 2017

Bericht van het bestuur over het annuleren van de Clubmatch 2017

Omdat de ’de Werft’ in dit jaar afgebroken wordt en dus niet beschikbaar zou zijn voor ons jaarlijks terugkerend ‘Brabants Rashondenfestival’, heeft het bestuur besloten om deze happening op 26 en 27 augustus op het eigen terrein van de vereniging te laten plaats vinden.

Helaas blijkt deze datum, aan het einde van de vakantieperiode, geen juiste keuze geweest te zijn. Het aantal ingeschreven honden is veel te laag om deze dagen door te laten gaan.

Als bestuur van de KV Waalwijk hebben wij gemeend dat het onverantwoord geweest zou zijn om deze dagen door te laten gaan. Natuurlijk is er overwogen om deze twee dagen terug te brengen tot één. Helaas bleek dat om uiteenlopende redenen geen optie te zijn.

De verbouwing van ‘de Werft’ zal in 2018 voltooid zijn zodat in januari 2019 de KV Waalwijk, in de voor onze deelnemers zo bekende en vertrouwde maar vernieuwde locatie, voor de 37ste keer het Brabants Rashondenfestival zal organiseren. Zoals u van ons gewend bent met een aantal ervaren keurmeesters maar ook met een extra feestelijk tintje!

Beste exposanten, weet dat het bestuur het heel spijtig vindt dat zij deze beslissing heeft moeten nemen maar er was geen andere verantwoorde keus. Uw inschrijfgeld wordt aan u geretourneerd. Wij hopen dan ook op uw begrip in deze en graag tot ziens op in januari 2019 op onze oude en vertrouwde data en locatie.

Namens het bestuur,

Trudie van Lieshout                                                                                      Carel Canta

Secretaris                                                                                                         Voorzitter